รองอธิบดีกรมวิชาเกษตรตรวจความพร้อมของนิทรรศการ “นวัตกรรมเกษตรอีสาน ผสานภูมิปัญญา พัฒนาเกษตรยั่งยืน”

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรตรวจความพร้อมนิทรรศการของกรมวิชาการเกษตร ภายในงานเกษตรอีสาน 2562 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมเกษตรอีสาน ผสานภูมิปัญญา พัฒนาเกษตรยั่งยืน” ภายในงานเกษตรอีสาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 มกราคมุ – 3 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 นำชมและบรรยายสรุป ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น