อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ติดตามนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรจังหวัดบึงกาฬ

ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ติดตามพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรจังหวัดบึงกาฬ เยี่ยมชมผลงานการดำเนินงานตามนโยบาลของรัฐบาล เช่น โครงการถนนยางพาราและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารา, สินค้าโอท๊อป ข้าวครบวงจร, เกษตรแปลงใหญ่ ณ สวนสาธารณะหนองบึงกาฬ และบึงสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑