รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562

  

  วันที่ 25 มกราคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเกษตรอีสาน บูรณาการภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” รวมถึงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานโดยจัดแสดงความรู้เกี่ยวกับ เมล็ดพันธุ์พืชและนวัตกรรม พืชหลังนาด่านตรวจพืช การบังคับใช้กฎหมาย งานตามนโยบาย โครงการไทยนิยมยั่งยืนและชีวภัณฑ์และปัจจัยการผลิตและมาตรฐานการผลิตพืชพร้อมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์และกาแฟ Doa จากภูเรือ เป็นต้น