กรมวิชาการเกษตรร่วมหารือการจัดงาน AGRITECHNICA ASIA และ Horti 2020

  เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 นายอัคคพล เสนาณรงค์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Mr. Bernd Koch, Managing Director, DLG Internation GmbH และ Mrs. Katharina Staske, Project Manager of AGRITECHNICA ASIA พร้อมด้วยผู้แทนจากบริษัท VNU Exhibition Asia Pacific เพื่อหารือเรื่องการจัดงาน AGRITECHNICA ASIA และ Horti 2020 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
กรมวิชาการเกษตร