รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์​วิจัย​และพัฒนาการ​เกษตร​เพชรบุรี​ สำนักวิจัย​และ​พัฒนาการ​เกษตร​เขตที่ 5 จังหวัด​ชัยนาท​

  เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์​วิจัย​และ​พัฒนาการ​เกษตร​เพชรบุรี​ สำนักวิจัย​และ​พัฒนาการ​เกษตร​เขตที่ 5 จังหวัด​ชัยนาท​ ในการปฏิบัติ​งานตามนโยบาย​กระทรวง​เกษตร​และ​สหกรณ์​ และการปฏิบัติ​งานด้าน​วิชาการ​เกษตร​ที่ได้รับมอบหมาย​ในศูนย์​ศึกษา​การพัฒนา​ห้วยทรายอันเนื่องมาจาก​พระราช​ดำริ จังหวัด​เพชรบุรี​ ทั้งนี้ได้มีการกำชับให้ปฏิบัติ​งานตามนโยบาย​โดย​เคร่งครัด​ แม้จะอยู่ระหว่าง​ประกาศ​พระราชกฤษฎีกา​เลือกตั้งก็ตาม เพื่อ​ให้เกิดประโยชน์​สูงสุด​แก่เกษตรกร​ ในการนี้ นายปัญญา พุกสุ่น ผู้อำน​ว​ยการ​สำนักวิจัย​และ​พัฒนาการ​เกษตร​เขต​ที่​ 5 นายสมพร เหรียญ​รุ่งเรือง​ ผู้อำน​ว​ยการ​ศูนย์​วิจัย​และ​พัฒนาการ​เกษตร​เพชรบุรี​ ร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม​ศูนย์​วิจัย​และ​พัฒนาการ​เกษตร​เพชรบุรี​