รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรประชุมคณะทำงานจัดการองค์ความรู้ “รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร”

  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธาน ประชุมคณะทำงานจัดการองค์ความรู้ “รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร” เพื่อเผยแพร่สู่เกษตรกรผ่านช่องทาง Smart box และ ช่อง Social media ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 201 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร