อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมคณะติดตามนายกรัฐมนตรี เปิดโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการปะปาส่วนภูมิภาค

 

ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมคณะติดตาม พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการปะปาส่วนภูมิภาค อำเภอเมืองหนองคาย-อำเภอสระใคร พร้อมพบปะประชาชน และเยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี และผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดหนองคาย ณ สถานีผลิตน้ำปะโค การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองคาย จังหวัดหนองคาย วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑