อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานเปิดงานพืชสวนก้าวหน้า ครั้งที่ ๑๕ (HORTEX 2018)

 

 
 เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดงานพืชสวนก้าวหน้า ครั้งที่ ๑๕ (HORTEX 2018) เพื่อนำเสนอวิทยาการใหม่ๆ ในวงการพืชสวน ทั้งด้านการผลิตและการตลาด ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มุ่งเน้นให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับการจัดการสวนรูปแบบใหม่โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสวน ๑๐๐ ไร่ ทำคนเดียวได้ การจัดทำระบบรับรองคุณภาพ GAP และการทำมังคุดออกดอกทุกปีสั่งได้ พร้อมกันนี้ภายในงานยังได้จัดให้มีการประชุมในหัวข้อ “GAP ไม่มี ไม่ได้แล้ว” ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดจันทบุรี