ประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 1/2562

  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ กรมวิชาการเกษตร