อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Mr. Willem Schoustra, Agricultural Counsellor

  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Mr. Willem Schoustra, Agricultural Counsellor เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งทูตเกษตรคนใหม่ สถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย พร้อมทั้งหารือความร่วมมือด้านการเกษตรและพืชสวนระหว่างเนเธอร์แลนด์ – ไทย ณ ห้องประชุมผู้บริหาร กรมวิชาการเกษตร