อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่องนโยบายและแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ห้องประชุม 314 ตึกกสิกรรม กรมวิชากรเกษตร