สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา​ฯ สยาม​บรม​ราช​กุมารี เสด็จฯ มาเป็นองค์ประธานในงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา​ฯ สยาม​บรม​ราช​กุมารี เสด็จฯ มาเป็นองค์ประธานในงานเฉลิมพระเกียรติ ิเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี ดร.เสริมสุุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะ​ข้าราชการกรมวิชาการเกษตร ร่วมเฝ้าฯำ รับเสด็จ ซึ่งภายในงานนี้ กรมวิชาการเกษตร ได้จัดแสดงนิทรรศการ เรื่อง พริกบางช้างคืนถิ่น อธิบดีทูลเกล้าถวายรายงาน เรื่อง การอนุรักษ์พริกบางช้าง และจะได้นำวิธีการป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนสในพริกบางช้าง โดยใช้เชื้อ Bs ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร มาใช้ในการปลูกพริกบางช้าง เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562