ประชุมคณะทำงานจัดการองค์ความรู้ “รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร” ฯ ครั้งที่ 2/2562

  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดการองค์ความรู้ รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร” เพื่อเผยแพร่สู่เกษตรกรผ่านช่องทาง Smart Box และช่องทาง Social media ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 201 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร