สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ (มูลนิธิชัยพัฒนา) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ (มูลนิธิชัยพัฒนา) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ (มูลนิธิชัยพัฒนา) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในโอกาสนี้ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้ทูลเกล้าฯ ถวายใบประกาศรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติ 2548 ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาได้ขอขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช จำนวน 4 สายพันธุ์ ได้แก่ “แตงไทยหอมละมุน”, “มะเขือเทศ จักรพันธ์ฯ1”, “มะเขือเทศจักรพันธ์ฯ 2” และ “ถั่วฝักยาว ล้านนา ชวนอร่อย” โดยมีข้าราชการกรมวิชาการเกษตรเฝ้ารับเสด็จ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562