สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน (มูลนิธิชัยพัฒนา) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการชาน้ำมันและพืชน้ำมัน (มูลนิธิชัยพัฒนา) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในโอกาสนี้ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กราบบังคมทูลรายงานการปรับปรุงคุณภาพกาแฟและนักวิชาการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกราบบังคมทูลรายงานสถานการณ์การศึกษาชาน้ำมัน และพืชน้ำมันอื่นๆ และศักยภาพลาเวนเดอร์ในแหล่งต่างๆ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒