รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เยี่ยมชมการก่อสร้างอาคารปฎิบัติการศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่

  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เยี่ยมชมการก่อสร้างอาคารปฎิบัติการและให้กำลังใจในการทำงานกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ โดยมีนายสนอง อมฤกษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม นำชม ณ ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่