รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมประชุม “สถานการณ์ทุเรียนและแนวทางในการบริหารจัดการผลผลิตที่จะออกมา”

 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมประชุม “สถานการณ์ทุเรียนและแนวทางในการบริหารจัดการผลผลิตที่จะออกมา” โดยมีนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 124 กระทรวงเกษตรและสหกกรณ์