รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมพิธีปลูกหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ จากเมืองอนุราธปุระ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีปลูกหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ จากเมืองอนุราธปุระ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา โดยมีนายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมในพิธีครั้งนี้ ณ วัดวชิรธรรมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา