อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยและการตลาดนำการผลิตระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยและการตลาดนำการผลิตระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม)กับ บริษัท ไทยแอ๊กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท)โดยมีนายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหหรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ในโอกาสนี้นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมในพิธีลงนาม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรฯ 115 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562