รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมนิทรรศการของกรมวิชาการเกษตรจัดแสดงในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16 “สมุนไพร นวดไทย อนาคตไทย”

  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจาก ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรตรวจเยี่ยมนิทรรศการของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งมีคณะเจ้าหน้าที่จากสถานบันวิจัยพืชสวน นำโดย นายสมบัติ ตงเต๊า ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน ร่วมจัดนิทรรศการของกรมวิชาการเกษตร โดยนำเสนอผลงานของกรมวิชาการเกษตรด้านการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบพืชสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน เน้นให้เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรได้ปลูกพืชสมุนไพรพันธุ์ดีที่มีสารสำคัญสูง ปลอดโรค ลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้เคมีทางการเกษตร เพิ่มมูลค่าผลผลิตจากการแปรรูปสร้างรายได้ พร้อมทั้งพัฒนาแปลงปลูกสมุนไพรให้เข้าสู่ระบบการตรวจรับรอง GAP เพื่อผลิตวัตถุดิ บสมุนไพรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ลดปัญหาผลผลิตสมุนไพรสดล้นตลาดในอนาคต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรมสมุนไพร ยา อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง ฯลฯ เพื่อจัดแสดงในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16 “สมุนไพร นวดไทย อนาคตไทย” ที่จะขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี