รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจติดตามงานวิจัยและพัฒนาและมอบนโยบายการดำเนินงานของกรมวิชาการเกษตร

  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยนายปรัชญา วงษา ผู้อำนวยการกองการยาง ตรวจติดตามงานวิจัยและพัฒนาและมอบนโยบายการดำเนินงานของกรมวิชาการเกษตรให้กับข้าราชการศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน โดยมีนายวิรัตน์ ธรรมบำรุง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฎร์ธานี นางวิภาวรรณ กิติวัชเจริญ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชพลังงานทดแทน และนางสาวกาญจนา ทองนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่ บรรยายสรุปและนำชมงานวิจัยและพัฒนา ณ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่