รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่การเกษตร จากประเทศบังคลาเทศ

  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 นางประพิศ วองเทียม รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่การเกษตร จากประเทศบังคลาเทศ เพื่อรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับกรมวิชาการเกษตรเกี่ยวกับโครงสร้างและภาระกิจของกรมวิชาการเกษตร การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในขั้นตอนเพาะปลูกพืชสวน พืชไร่ เก็บเกี่ยวผลผลิต และมาตรฐานในการทำพืชสวนและพืชไร่ ณ ห้องประ 201 ชั้น 2 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร