รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมแผงผลไม้ ณ แผงค้าริมทางตลาดเนินสูง จังหวัดจันทบุรี

  นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมคณะ นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมแผงผลไม้ ณ แผงค้าริมทางตลาดเนินสูง ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ชมวิธีการวิเคราะห์ความอ่อน-แก่ คุณภาพเนื้อทุเรียน โดยการวัดเปอร์เซ็นต์แป้งและวิธีการทำลายผลทุเรียนอ่อนที่ตรวจพบ ณ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562