รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลเปิดงานประชาสัมพันธ์ “ผลไม้คุณภาพดี เอกลักษณ์ภาคตะวันออก ปี 2562”

  นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมคณะ นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลเปิดงานประชาสัมพันธ์ “ผลไม้คุณภาพดี เอกลักษณ์ภาคตะวันออก ปี 2562” ณ จังหวัดจันทบุรี ในโอกาสนี้กรมวิชาการเกษตรได้จัดแสดงนิทรรศการเรื่อง การพัฒนาสายพันธุ์ทุเรียนคุณภาพ ของศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี สถาบันวิจัยพืชสวน ณ สวนนายอุดม วรัญญูรัฐ เกษตรกรแปลงใหญ่ ตำบลซากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562