อธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมเดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี”

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมีดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และ นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเดินรณรงค์  “คน รัก คลอง”  “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” ตามเส้นทางเลียบคลองเปรมประชากร จำวนระยะทางประมาณ ๕.๔ กิโลเมตร ซึ่งระหว่างทางนายกรัฐมนตรี และคณะได้ตรวจเยี่ยมจิตอาสาที่ปฏิบัติงานและชมกิจกรรมการตรวจสอบคุณภาพน้ำ จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศของกรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานต่างๆ พบปะประชาชน และร่วมผัดกระเพราเพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑