ประชาสัมพันธ์งาน Istanbul Rubber Industry Fair ครั้งที่ 10

กผง. แจ้งเรื่อง ประชาสัมพันธ์งาน Istanbul Rubber Industry Fair ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 24 – 27 ต.ค. 2561 ณ ศูนย์การประชุม Tuyap Fair Convertion and Congress Center ประเทศตุรกี