ขอเชิญส่งผลงานวิจัย สำหรับ IJAIR Volume 7 ประจำเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2016

กผง. แจ้งเรื่อง ขอเชิญส่งผลงานวิจัย สำหรับ IJAIR Volume 7 ประจำเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2016