ทุน Endeavour Leadership Program หรือ ELP

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยีพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบันเกษตรธิการ แจ้งว่า ทุน Endeavour Sholarships and Fellpwships Program เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พ.ย. 2561