รัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมงญี่ปุ่น (MAFF) คนใหม่

สำนักงานการเกษตรต่างประเทศ แจ้งเรื่อง การปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่น รวมทั้งรัฐมนตรีคนใหม่ ของกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง (Ministy of Agriculture, Forest and Fisheries: MAFF)