แจ้งประชาสัมพันธ์งาน International Fair : Fiman 2018 ณ เมืองคูริจิบา สหพันธ์สาธารรัฐบราซิล

สำนักการเกษตรต่างประเทศ แจ้งเรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์งาน International Fair : Fiman 2018 ณ เมืองคูริจิบา สหพันธ์สาธารรัฐบราซิล