หนังสือเชิญเข้าร่วมนิทรรศการและงานแสดงสินค้าการเกษตรและอาหารนานาชาติ

กผง แจ้งเรื่อง การเข้าร่วมนิทรรศการและงานแสดงสินค้าการเกษตร และอาหารนานาชาติ (International Green Week Berlin : IGW) ระหว่างวันที่ 18 – 27 มกราคม 2562 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

IGW