ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร (Personal Assistant to CEO)

กรมทรัพยากรน้ำ แจ้งเรื่อง ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร (Personal Assistant to CEO) จำนวน ๑ ตำแหน่ง ปฎิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาชนลาว

img098