การเข้าร่วมการประชุมผู้นำเอเชีย – ยุโรบ ครั้งที่ ๑๒ (ASEM12) ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งเรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมผู้นำเอเชีย – ยุโรบ ครั้งที่ ๑๒ (ASEM12) ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๑ ดำเนินการติดตามผลการหารือที่กระทรวงการต่างประเทศ จัดทำในประเด็นต่างๆ เพื่อเกิดผลเป็นรูปธรรมASEM12