อินเดียประกาศนโยบายส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตร

กผง. แจ้งเรื่อง รัฐสภาอินเดีย ได้ประกาศนโยบายส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตร

img120