ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการถาวรงาน Beijing Expo 2019 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

สำนักงานโครงการ Beijing Expo 2019 กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งเรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการถาวรงาน Beijing Expo 2019 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดนิทรรศการถาวร ณ บ้านไทย (Thailand Pavilion) กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

img121