รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยดีเด่นกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562

  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยดีเด่นกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งมีนายสุรกิตติ ศรีกุล รักษาการในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการผลิตพืช ผู้อำนวยการสำนักผู้เชี่ยวชาญ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 501 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร การประชุมครั้งจัดขึ้นเพื่อพิจารณาผลงานวิจัยยดีเด่นกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562