อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อการกุศลแก่ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อการกุศลแก่ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครบรอบ 40 ปี ณ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 10 ชั้น ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ