อธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายอาหารและการเกษตรประจำสถานเอกอัคราชทูตสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี

  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับนางคลาวเดีย เอบาค อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายอาหารและการเกษตรประจำสถานเอกอัคราชทูตสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อแนะนำ ดร.โทบีอัส โวยซีคอฟกี ผู้ประสานงานโครงการ Cassavastore จากสถาบันวิจัยยูลิคช สถาบันวิจัยทางชีววิทยาและธรณีวิทยา กลุ่มวิจัยพืช และร่วมหารือทิศทางความเป็นไปได้ของความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรและสถาบันวิจัยยูลิคช ณ ห้องประชุมผู้บริหาร กรมวิชาการเกษตร