รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญเลี้ยงพระเนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครบรอบ 127 ปี

  นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณครบรอบ 127 ปี โดยมีนายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร ร่วมในพิธี ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562