ประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานการประชุมวิชาการกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562

  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานการประชุมวิชาการกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนางสาวปฏิมา ประภาสะวัต ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน การประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดงานการประชุมวิชาการกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ตึกกสิกกรรม