รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศ กรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 1/2562

  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศ กรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร