กรมวิชาการเกษตรร่วมกับชมรมผู้อาวุโส พิธีกตัญชลีดิถีสงกรานต์แสดงมุทิตาจิตรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสกรมวิชาการเกษตร

  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 กรมวิชาการเกษตรร่วมกับชมรมผู้อาวุโส พิธีกตัญชลีดิถีสงกรานต์แสดงมุทิตาจิตรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสกรมวิชาการเกษตร เพื่อขอพรและสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมี ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรลูกจ้างและพนักงานของรัฐ ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม 314 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร