รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพล เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ดร.อำพล เสนาณรงค์ ผู้เคยดำรงตำแหน่งองคมนตรี ในสมัยรัชกาลที่ 9 และนายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำคณะผู้อาวุโสกรมวิชาการเเกษตร และคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพล เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม 314 ตึกกสิกรรม