คณะผู้บริหารข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร จัดพิธีกตัญชลีดิถีสงกรานต์แสดงมุทิตาจิตรดน้ำดำหัว

  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 คณะผู้บริหารข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร จัดพิธีกตัญชลีดิถีสงกรานต์แสดงมุทิตาจิตรดน้ำดำหัว ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการ และนายสุรกิตติ ศรีกุล รักษาการผู้ทรงคุณ เพื่อขอพรและสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารศูนย์ปฎิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร