อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร ร่วมพิธีกตัญชลีดิถีสงกรานต์แสดงมุทิตาจิตรดน้ำดำหัว

  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร ร่วมพิธีกตัญชลีดิถีสงกรานต์แสดงมุทิตาจิตรดน้ำดำหัว เพื่อขอพรและสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์