ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าว “ชี้แจงความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการตามมาตรการจำกัดการใช้พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส”

  นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานงานแถลงข่าว “ชี้แจงความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการตามมาตรการจำกัดการใช้พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส” โดยมี ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และนายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และผู้บริหาร ร่วมในการแถลงข่าว ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น2 กรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562