รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมวิชาการเกษตร

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 นายจำรอง ดาวเรือง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมวิชาการเกษตร เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ กรมวิชาการเกษตร