อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การผลิตและการส่งออกทุเรียนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด พร้อมตรวจเยี่ยมโรงคัดบรรจุทุเรียนและมังคุดของสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ