รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการดำเนินงาน ให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี

  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 นายจำรอง ดาวเรือง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการดำเนินงาน ให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3