ประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 3/2562

  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตรครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมหลวงสุุวรรณวาจกกสิกิจ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณาการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากร ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ การจัดโครงการ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การจัดระบบการควบคุมภายในของกรมวิชาการเกษตร ความก้าวหน้าการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ การสนับสนุนปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง) และในโอกาสนี้อธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมคณะผู้บริหารมอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับนายจำรอง ดาวเรือง และนางสาวอิงอร ปัญญากิจ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร